среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenia z plastiku na plot i furtę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plotki Winylowe na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak przewidywane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий